Cunda Toplantıları 1
DİN DİLİ ÇALIŞTAYI
(05-06 Mayıs 2018)

Basın Bildirisi

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, paydaş kurum ve kuruluşlarla “Cunda Toplantıları” adı altında, her sene bahar aylarında, ülkemizin, din-toplum ilişkileri bağlamında güncel, acil çözüm bekleyen temel sorunlarından birinin tartışıldığı ve tavsiye niteliğinde çözümler üretildiği bilimsel bir platform planlamaktadır.

Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz “Cunda Toplantıları” Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve İmam Hatip Okulları Platformu işbirliği içinde yapılmıştır. Konusu “Din Dili” olan ve 05-06 Mayıs 2018 tarihlerinde Cunda MTAL Uygulama Otelinde workshop yöntemiyle yapılan bu yıl ki toplantı, alanında hem konusu hem kurumlar arası işbirliği hem de disiplinler arası iletişim açısından bir ilktir. Üniversitelerin farklı disiplinlerinden bilim insanları ile Diyanet İşleri Başkalığımızın ve imam hatip okullarının ilgilileri bir araya gelerek konuyu tartışmışlardır.

Çalıştay 20 farklı üniversiteden, 40 akademisyen, müftü ve vaizlerden oluşan 70 diyanet mensubu ve 10 İHO/İHL müdürü olmak üzere toplam 120 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Spesifik olarak yaygın din eğitimi, halkın dinî irşat ve aydınlatılmasında kullanılacak din dilinin müzakere edilerek beklenti, ihtiyaç ve sorunlara çözümler üretilmesi amaçlanan çalıştayda, “Cami Merkezli Hizmetlerde Din Dili”, “Dini Metinlerin Sunumunda Din Dili”, “İletişim/Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Din Dili”, “Çocuk, Genç ve Yetişkinlerde Din Dili” temaları ele alınmıştır. Dört oturum halinde yapılan çalıştay, uzun müzakerelerin sonucunda ortak tespitlere ulaşmış ve öneriler geliştirmiştir.

İki gün boyunca yapılan tartışmaların sonucunda elde edilenler her bir oturum için ayrı ayrı sonuç bildirileri haline getirilmiştir. Bu tespit ve önerilerden bazılarını medyamız vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Çalıştay Sonuç Raporlarında Öne Çıkan Bazı Öneriler
Dinin doğru bir şekilde sunulabilmesi için doğru anlaşılması ve muhatapların anlayabileceği şekilde sunulması önemlidir. Bunun için din hizmeti verenler kendilerini yenilemeli, bilgi ve söylemlerini güncellemelidirler.

Din dili, sahih bilgiye dayanmalı, anlaşılır olmalı ve en güzel şekilde sunulmalıdır.

Din dili, bütün özellik ve güzellikleriyle dini temsil etmelidir. Din dili birleştirici, kucaklayıcı, kuşatıcı, müjdeleyici ve seviyeli olmalıdır. Buyurgan, suçlayıcı, ayrıştırıcı, dışlayıcı, nefret ettirici, karamsarlığa düşürücü, aşırı bilgi ve iş yükleyici olmamalıdır. Dini sunumlarda lânet, beddua ve argo ifadelerden uzak durulmalıdır.

Dinin sunumuyla ilgili yazılı ve sözlü gelenekte yer alan “korkutma ve suçlayıcı dil” yerine, “sevgi, merhamet, şefkat ve bağışlayıcı” bir dil kullanılmalıdır.

Din eğitiminde sunulacak bilgi Ahmet Yesevi’de, Yunus Emre’de, Mevlana’da ve Hacı Bayram Veli’de olduğu gibi, Kur’an ve Sünnetten hareketle halkın sorunları, ihtiyaçları ve anlama özellikleri göz önünde bulundurularak üretilmeli ve insanın aklına ve gönlüne hitap edecek özelliklerde, estetik boyutu da olan bir din dili ile gerçekleştirilmelidir.
Dini metinlerin sunumlarında doğrulayıcı bir yaklaşımdan ziyade tutarlı ve ikna edici bir yaklaşımın tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Camilerde gerçekleştirilen etkinlikler “tek taraflı iletim” olmaktan çıkarılıp “iletişime” dönüştürülmelidir.

Etkili bir iletişim için mümkün olduğunca yüz yüze iletişim tercih edilerek sonuç odaklı bir iletişim gerçekleştirilmelidir. Her türlü iletişimde aynı zamanda dönemin dili yakalanabilmeli, dini terminoloji; gündelik deneyimleri tanımlayan kavramlarla örtüşmelidir.

Günümüzde hedef kitleye ulaşmanın en etkili yöntemlerinin başında gelen sosyal medya ortamlarının, dinin gerçekliği ile hayatın gerçekliğinin buluşturulmasına imkân tanıyacak ortamlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dinî iletişimde dinleyici kitlesinin çocuk, genç, yetişkin gibi farklı özelliklerde olması bakımından her biri için ayrı bir din dili geliştirilmelidir.

4-7 yaş arasındaki çocuklara din eğitiminden önce sağlam bir karakter oluşturmasına yardımcı olabilecek değerler eğitimi (temizlik, nezaket, arkadaşlarla iyi geçinme, yardımlaşma, paylaşma vb.) verilmelidir. Bu yaştaki çocuklara din adına sadece basit imanî formüller, hamd, şükür gibi kavramlar ve ilahiler öğretilebilir.

Gençlere yönelik dinî iletişimde etkileşimli ve ikna edici bir dil kullanılmalıdır.

Gençlerin inanç krizlerinin çözümüne yardımcı olabilmek için onların anlam arayışlarına, suçluluk ve günahkârlık duygularından kurtuluşlarına yardımcı olacak bir din dili geliştirilmelidir.

Din sadece ulûhiyet ile ilgili konulardan ibaret olmadığı için din eğitimcileri sevgi, ilgi, empati, anlayış, dinleme, kabullenme, barış, sabır, onay, teşvik, adalet, cesaretlendirme, yardımlaşma, eşitlik vb. temalara da önem vermelidir.

Sahadaki din hizmeti üreten personelin psikoloji ve “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)” temelli yeni nesil bir din dili oluşturabilecek formasyon yeterliliğinin artırılması için vaizlik sistemi yeniden güncellenmeli, sahadaki her alana özgü uzman vaiz kadroları oluşturulmalı ve oluşan kadroların “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (MDR)” formasyonları güçlendirilmelidir.

Din dilinde sanat dili ihmal edilmemelidir. Gençler tiyatro, müzik, televizyon, sinema gibi sanat alanlarından beslenmelidir. Sanat alanlarında alternatif, özgün, çocukların ve gençlerin dikkatini çekebilecek eserler üretilmelidir.

Zekai KAFAOĞLU Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı BAUN İlahiyat Fakültesi Dekanı

Ramazan TOPCAN Halil TAŞ İl Müftüsü İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı

Not: Çalıştay sonuç raporlarının tümüne ulaşmak için bkz. dindilicalistayi.balikesir.edu.tr

BAUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DİN DİLİ ÇALIŞTAYI (05-06 MAYIS 2018)

PROGRAM

05 MAYIS 2018 CUMARTESİ

09:30 – 10:00 Selamlama Konuşmaları

10:00 – 10:30 Açılış Konferansı: Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR

Raportörler: Arş. Gör. Recep Emin GÜL, İlyas GÜRSES

10:30 -10:45 Ara
1.OTURUM: (10:45-12:15)
Cami Merkezli Hizmetlerde Din Dili

Başkan: Prof. Dr. Ali AKPINAR
10:45-11:05 Sunum: Doç.Dr. Şükrü KEYİFLİ, Doç.Dr. Bülent ÇELİKEL
11:05-12:30 Tartışma (Tüm Katılımcılar)
Raportörler: Arş. Gör. Ekrem SAKAR, Nevfel AKYAR, Faruk DEĞER, Murat KUŞÇU

12:30-13:45 Öğle Arası
2.OTURUM: (13:45-15:30)
Dini Metinlerin Sunumunda Din Dili

Başkan: Prof. Dr. Cemal TOSUN
13:45-14:05 Sunum: Doç. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra BİLECİK
14:05-15:30 Tartışma (Tüm Katılımcılar)
Raportörler: Arş. Gör. Samet YAĞCI, Arş. Gör. Oğuzkağan DEMİR, Ali GÖKÇE

15:30-15:45 Ara
3.OTURUM: (15:45-17:30)
İletişim/Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Din Dili

Başkan: Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
15:45-16:05 Sunum: Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN
16:05-17:30 Tartışma (Tüm Katılımcılar)
Raportörler: Arş. Gör. Ahmet EŞER, Arş. Gör. Recep Emin GÜL, Mehmet DURAN
17:30-18:00 Ara

4.OTURUM: (18:00-19:45)
Çocuk, Genç ve Yetişkinlerle İletişimde Din Dili

Başkan: Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ
18:00-18:40 Sunum: Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ, Prof. Dr. M. Akif KILAVUZ, Doç. Dr. Mustafa KOÇ, Musa MERT
18:40-20:00 Tartışma (Tüm Katılımcılar)
Raportörler: Arş. Gör. Oğuzkağan DEMİR, Arş. Gör. Ekrem SAKAR, Abdullah DURSUN

06 MAYIS 2018 PAZAR

5.OTURUM: (09:30-11:30)
Sonuç Raporu/Değerlendirme ve Kapanış

Başkan: Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT

09:30 – 10:30 Sonuç Raporu Prof. Dr. Ali AKPINAR,
Prof. Dr. Cemal TOSUN,
Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ,
Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ

Raportörler:
Arş. Gör. Ahmet EŞER, Arş. Gör. Samet YAĞCI, Faruk DEĞER
10:30 – 11:30 Değerlendirme ve Kapanış
Prof. Dr. Abdurrahman KURT,
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ,
Prof. Dr. M. Akif KILAVUZ,
Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR
Prof. Dr. Veli ATMACA,
Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN,
İl Müftüsü Ramazan TOPCAN,
İHO Platformu Bşk. Halil TAŞ

12:00 – 16:00 Gezi: Ayvalık Tekne Turu